Ako vykonať skúšku
Anonim

Každý človek vo svojom živote je vystavený odbornosti. Je to spôsobené najmä rôznymi transakciami s nehnuteľnosťami alebo súdnymi konaniami. Budete musieť vykonať vyšetrenie v prípade objasnenia okolností dopravnej nehody, ocenenia súkromného majetku, stanovenia otcovstva, posúdenia poškodenia života a zdravia atď.


Poďme sa zastaviť pri vykonávaní technickej skúšky pri dopravnej nehode. Pravidlá na jeho implementáciu sú stanovené uznesením vlády Ruskej federácie z 24. apríla 2003. Účelom technickej expertízy je stanoviť okolnosti, ktoré majú vplyv na vyplácanie poistného plnenia v súlade so zmluvou o povinnom poistení zodpovednosti majiteľa vozidla alebo iného vozidla. Je to predovšetkým prítomnosť a povaha škody na vozidle, dôvody ich výskytu, objem a náklady na nevyhnutnú opravu vozidla.
Vykonanie tejto skúšky môže byť podľa súčasnej legislatívy vymenované príslušným štátnym odborným centrom. Ak chcete ušetriť peniaze a platiť veľké množstvo peňazí, obráťte sa na nezávislú odbornú kanceláriu. To výrazne urýchli proces. Keď kontaktujete nezávislú kanceláriu, musíte sa uistiť, že má príslušnú dokumentáciu a úroveň zručností. Len skúsený technik, ktorý absolvoval potrebnú odbornú certifikáciu a bol zapísaný do štátneho registra, môže vykonať skúšku.
Expertná organizácia je právnická osoba, ktorá má najmenej jedného odborného technika vo svojich zamestnancoch. A pre neho by práca v tejto organizácii mala byť hlavným pracovným miestom. Skúška ako hlavná činnosť by mala byť špecifikovaná v štatúte organizácie. Zákazník spravidla uzatvára dohodu s nezávislým odborníkom o skúške, ktorá špecifikuje podmienky správania, ako aj náklady na tento druh služby. Pri kontakte s expertnou kanceláriou musíte poskytnúť písomné vyhlásenie, v ktorom musíte uviesť celé meno, priezvisko, priezvisko, miesto, dátum narodenia, miesto bydliska osoby, ktorá podáva žiadosť. Tiež vyhlásenie uvádza tie problémy, ktoré je potrebné riešiť počas skúšky. Dátum je uvedený odborníkom. Musí viesť a poskytnúť klientovi všetku potrebnú dokumentáciu. Ak sa tieto podmienky nedodržia, ako aj falšovanie výsledkov vyšetrovania, vinníci podliehajú občianskoprávnej zodpovednosti.

  • Preskúmanie plavidiel, ktoré sú v prevádzke