Ako počítať dovolenku
Anonim

Ako skontrolovať, či sa pri poskytovaní ročnej platenej dovolenky dodržiavajú vaše práva? Začnite výpočtom dĺžky vašej platenej dovolenky. Pomôže vám to urobiť najdlhšiu dovolenku alebo získate kompenzáciu za všetky nevyužité dni dovolenky.

inštrukcia

1

Celková dĺžka ročnej platenej dovolenky pozostáva z hlavných a ďalších dovoleniek. Vašou úlohou v tomto kroku je určiť trvanie hlavnej časti dovolenky.
Podľa Zákonníka práce Ruskej federácie je trvanie ročnej základnej platenej dovolenky 28 kalendárnych dní. Neúplné alebo nepravidelné pracovné hodiny neovplyvňujú toto číslo. Výnimkou sú v tomto prípade zamestnanci mladší ako 18 rokov a učitelia vzdelávacích inštitúcií. Základná platená dovolenka pracovníkov mladších ako 18 rokov je 31 kalendárnych dní. Dĺžka základnej platenej dovolenky pre učiteľov je stanovená vládou Ruskej federácie a závisí od úrovne vzdelania a postavenia zamestnanca (od 42 dní do 56 dní).

2

Po určení trvania hlavného sviatku prejdite na ďalšie.
Extra dovolenka je povolená pre vás, ak:
1) ste zamestnaní na pracovných miestach so škodlivými a (alebo) nebezpečnými pracovnými podmienkami;
2) máte osobitnú povahu práce;
3) pracujete v regiónoch Ďalekého severu a ekvivalentných lokalít;
4) máte nepravidelný pracovný deň.
V prvých troch prípadoch dĺžka dodatočnej dovolenky stanovuje vláda Ruskej federácie.
V prípade nepravidelných pracovných dní je dĺžka dodatočnej dovolenky stanovená kolektívnou zmluvou alebo vnútornými pracovnými predpismi. Upozorňujeme, že v tomto prípade nesmie byť dodatočná dovolenka kratšia ako tri kalendárne dni.

3

Určte obdobie, na ktoré chcete vypočítať dovolenku.
Podľa listu Federálnej služby práce a zamestnania z 01.03.2007 č. 473-6-0 sa ročná platená dovolenka neposkytuje na kalendárny rok, ale na takzvaný pracovný rok. Pracovný rok nezahŕňa čas dovolenky na starostlivosť o dieťa, kým nedosiahne zákonný vek a neprítomnosť zamestnanca v práci bez dôvodu.
Napríklad váš pracovný rok začal 2. 1. 2009, ste mali materskú dovolenku od 4. januára 2009 do 30. marca 2010. Ak chcete počítať pracovný rok, musíte vylúčiť obdobie rodičovskej dovolenky. Pred rodičovskou dovolenkou uplynulo dva mesiace a ďalších 10 mesiacov sa počíta od 12/01/2010 (okamih návratu do práce po rodičovskej dovolenke). Takže máte právo realizovať vypočítanú dobu trvania dovolenky v období od 1. februára 2009 do 30. septembra 2011.
Preto, ak potrebujete vypočítať dĺžku dovolenky nie počas celého pracovného roka, vypočítajte, koľko mesiacov z pracovného roka budete brať do úvahy.

4

Po určení lehoty na výpočet dovolenky a trvania hlavnej a dodatočnej dovolenky vypočítajte počet dní dovolenky podľa vzorca: (dĺžka hlavnej dovolenky + dĺžka dodatočnej dovolenky) * obdobie na výpočet dovolenky / 12 mesiacov.
Napríklad pracujete na neregulovanom pracovnom dni a chcete vypočítať dovolenku na 9 mesiacov nepretržitej služby, aby ste získali kompenzáciu za nevyužitú dovolenku. V kolektívnej zmluve vašej organizácie sa stanovuje, že dodatočná platená dovolenka je 3 kalendárne dni. Ukazuje sa, že vaša dovolenka je rovnaká (28 dní + 3 dni) * 9 mesiacov / 12 mesiacov = 26 kalendárnych dní.

Dobrá rada

Pred vyriešením zistite, či vo vašej organizácii existujú kolektívne zmluvy alebo miestne predpisy, ktoré dopĺňajú postup na udeľovanie a výpočet dovolenky, ako je definované v Zákonníku práce Ruskej federácie.

  • Zákonník práce Ruskej federácie (zákonník práce Ruskej federácie) z 30. decembra 2001 č. 197-FZ, kapitola 19 sviatkov
  • ako počítať obdobie práce