Ako vypočítať nemocenskú dovolenku, ak nie je žiadny príjem
Anonim

Výpočet nemocenského zoznamu sa vykonáva podľa federálneho zákona 255-F3 a zmien 343-F3 a 21-F3. Podľa týchto právnych predpisov je zamestnanec povinný predložiť zamestnávateľovi potvrdenie o mzde za celé účtovné obdobie, ktoré je 24 mesiacov.

inštrukcia

1

Ak tieto certifikáty nie sú k dispozícii alebo ak zamestnanec nemá v účtovnom období odpracované roky, dávka sa vypočíta na základe informácií poskytnutých zamestnávateľom. Ak budú certifikáty predložené po výpočte dávok, je možné prepočítať ich.

2

Zamestnanci, ktorí majú zárobok po dobu 6 mesiacov alebo viac, by mali získať dávky na základe výšky skutočného zárobku, z ktorého bola odpočítaná daň z príjmov, vydelená počtom skutočných kalendárnych dní v účtovnom období. Ak výpočet ukázal, že skutočná priemerná denná suma bola nižšia ako pri výpočte založenom na minimálnej mzde, dávka by sa mala zaplatiť výpočtom minimálnej mzdy.

3

Všetci zamestnanci, ktorí nemajú skúsenosti so šiestimi mesiacmi, je potrebné vypočítať minimálnu mzdu v čase výpočtu dávok. Za týmto účelom by sa výška minimálnej mzdy mala vydeliť priemerným počtom kalendárnych dní - o 29, 4. Výsledné číslo sa musí vynásobiť počtom dní dočasnej invalidity a vynásobiť 60%, pretože je to 60%, ktoré sa účtuje za menej ako 5 rokov služby.

4

Ak je dávka vypočítaná pre starostlivosť o dieťa do 15 rokov, počas hospitalizácie musíte zaplatiť za všetky dni starostlivosti vyššie uvedeným spôsobom a pri ambulantnej starostlivosti len 10 dní starostlivosti od 11. dňa. Platba je vo výške 50%, bez ohľadu na dĺžku služby. To znamená, že priemerná denná výška minimálnej mzdy sa musí vynásobiť nie o 60%, ale o 50%.

5

Platba nemocenskej dovolenky na tehotenstvo sa vypočítava vo výške 100 priemerných zárobkov . Preto ženy, ktoré nemajú žiadny zisk za účtovné obdobie 24 mesiacov, by sa mali vypočítať buď z priemerných denných príjmov za skutočné pracovné obdobie, ak je dĺžka služby vyššia ako 6 mesiacov alebo na základe minimálnej mzdy, keď je dĺžka služby kratšia ako 6 mesiacov alebo ak skutočný výpočet ukázal nižšia priemerná denná suma ako na základe minimálnej mzdy.

6

Pri výpočte dávok by mala byť výška minimálnej mzdy rozdelená priemerným počtom kalendárnych dní (29, 4) a vynásobená počtom dní dovolenky z dôvodu choroby pre tehotenstvo a materstvo - pre tehotenstvo s jedným tehotenstvom o 140 a pre viacnásobné tehotenstvo - 196.

  • ako je choroba platiť, ak nie sú žiadne skúsenosti
  • Výpočet dávok v invalidite v roku 2013