Ako vyplniť časopis o ochrane práce
Anonim

Udržanie časopisu o ochrane práce je povinné pre všetky podniky a organizácie. Zaznamenáva všetky pokyny na pracovisku, ktoré sa vykonávajú pre zamestnancov spoločnosti.

inštrukcia

1

Inštruktáž na pracovisku je zameraná na prevenciu úrazov a pracovných úrazov. Existujú štyri typy briefingu: primárne, opakované, cielené a neplánované.

2

Primárna inštruktáž sa vykonáva novo prijatému zamestnancovi podniku. Raz za šesť mesiacov pre všetkých pracovníkov a raz za tri mesiace pre tých, ktorí obsluhujú zariadenia so zvýšeným nebezpečenstvom, sa vydáva plánovaná inštruktáž. V prípade, že zamestnanci musia vykonať nový typ výrobnej práce, je daná cieľová inštrukcia. Ak sa v podniku vyskytla núdzová situácia alebo došlo k zmenám v bezpečnostných pokynoch, zorganizujte neplánovanú inštruktáž.

3

Časopis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku je obsadený pracovným manažérom alebo vedúcim štruktúrnej jednotky organizácie. Kontrola včasnej registrácie časopisu je pridelená zamestnancom oddelenia ochrany práce v podniku.

4

Skôr ako vyplníte časopis o ochrane práce, mali by ste ho vyčísliť, vyčistiť ho a zapečatiť ho pečaťou organizácie. Potom na obálke časopisu napíšte názov firmy a konštrukčnú jednotku. Zadajte dátum, od ktorého začnete uchovávať denník.

5

Nasledujúce stránky časopisu úplne vyplniť. V stĺpci "Dátum" zadajte dátum informovania v plnom formáte. Napíšte meno, priezvisko a priezvisko inštruovanej osoby bez akýchkoľvek skratiek a iniciálok a v nasledujúcich dvoch stĺpcoch uveďte iba rok narodenia zamestnanca a jeho postavenie. V stĺpci "Typ pokynov" napíšte ten, ktorý vykonáte podľa situácie. Stĺpec "Dôvod brífingu" je vyplnený iba v prípade neplánovaného brífingu s povinným uvedením administratívneho dokladu podniku.

6

Po tom, čo boli zamestnanci poučení, musia sa prihlásiť do stĺpca "Inštruktovaný podpis" a vedúci pracovnej činnosti podpíše stĺpec "Podpisový inštruktor" oproti mená každého zamestnanca, ktorému bol poverený.

7

Pre novo prijatých do organizácie a úspešne absolvovaných stáží musia byť zamestnanci vyplnený v časopise "Pracovná prax na pracovisku" v časopise. Po vedení briefingu a vyplňovania časopisu o ochrane práce by mal byť uložený u vedúceho štruktúry podniku.

  • Dokumenty o ochrane práce. Časopisy o bezpečnosti pri práci.
  • príručka bezpečnosti práce, ako dokončiť