Ako dovolenka platiť učiteľov
Anonim

Existujú určité profesie, ktorých zástupcovia dostávajú osobitné výhody v podobe dlhších prázdnin, osobitných bonusov atď. Patrí medzi ne povolanie učiteľa, takže výpočet ich dovolenkovej mzdy má svoje vlastné charakteristiky.

inštrukcia

1

Určte priemerné denné zárobky učiteľa a potom ho vynásobte počtom dní na dovolenke. Pri úplne vyhotovenej fakturačnej dobe 12 kalendárnych mesiacov je potrebné rozdeliť plat získaný počas fakturačného obdobia priemerným mesačným počtom kalendárnych dní, aby sa vypočítali denné priemerné zárobky.

2

Obvykle je priemerný počet dní v mesiaci 29, 4. V závislosti od typu vzdelávacej inštitúcie, názvu zamestnania a ďalších faktorov môže byť trvanie ročnej dovolenky učiteľov 42 až 56 kalendárnych dní.

3

Pri výpočte priemerného zárobku zohľadnite všetky platby stanovené štátnym systémom právnych predpisov v tejto oblasti. Je potrebné zohľadniť plat platov učiteľov o mzdách; plat učiteľov stredných a základných odborných škôl; Príplatok za vyučovacie hodiny prekračujúce stanovené ročné akademické zaťaženie; bonusy a bonusy na platový dôchodok, odborné zručnosti, akademický titul alebo hodnosť, kombinácia pracovných pozícií, poradenstvo pre triedu, ako aj poskytované bonusy a ocenenia. Okrem toho, zahrnúť do výpočtu priemernej mzdovej prirážky na overenie písomnej práce, regionálny koeficient a vedúci tried (workshopy, laboratóriá).

4

Vynechajte z fakturačného obdobia takéto sumy, ktoré sa nahromadili počas obdobia zachovania priemerného zárobku, napríklad pri prijímaní dočasného príspevku na invaliditu alebo príspevku na materskú dovolenku, dovolenky bez mzdy, dodatočných platených dovoleniek atď. Taktiež sa neberú do úvahy poistné, ktoré vznikli v Deň učiteľov a výročia, tj tie, ktoré nepatria do vzdelávacieho procesu.