Ako nájsť nákladnú dopravu v Rusku
Anonim

Ak hovoríme o ruskom trhu dopravnej logistiky, je to veľmi rozsiahle. Vedenie každej spoločnosti, ktoré apeluje na dopravcov, má záujem zabezpečiť, aby bol tovar dodaný včas av správnej forme. Preto by ste mali starostlivo vybrať logistickú spoločnosť.

Ako si vybrať logistickú spoločnosť


Pri výbere logistickej spoločnosti je kľúčová kombinácia niekoľkých faktorov: spoľahlivosť poskytovaných služieb, cena a kvalita. Nezáleží na tom, čo sa plánuje prepravovať - ​​stavebné materiály, krehké drahé zariadenia, domáce spotrebiče alebo potraviny. Spoľahlivé nákladné spoločnosti budú zaobchádzať s akýmkoľvek nákladom s opatrnosťou.
Pri hľadaní dopravcu dávajte pozor na nasledujúce body, ktoré možno posúdiť spoľahlivosťou spoločnosti. Flotilu spoločnosti môže veľa povedať o dopravcovi. Je však potrebné brať do úvahy, že nie vždy informácie na internetovej stránke na internete zodpovedajú skutočnému stavu vecí.
Flotila spoľahlivého nákladného nosiča pozostáva zo širokej škály modelov vozidiel rôznej únosnosti. Na prepravu špeciálneho tovaru sa používa dodatočné vybavenie. Zariadenie zodpovedného dopravcu je vždy v dobrom stave. Posúďte vzhľad flotily, dávajte pozor na ložiská kolies - ak sú nové, stojí za to pracovať s takým nosičom.
Preskúmajte portfólio logistickej spoločnosti. Ak sú medzi zákazníkmi veľké spoločnosti a štátne podniky, môžete uzavrieť dohodu s dopravcom.

Čo hľadať


Preskúmajte mapu trás. Vaša spoločnosť môže dnes pracovať v jednom regióne, ale to neznamená, že zajtra sa zemepis vášho vplyvu nerozšíri a nebudete potrebovať doručenie do iného regiónu. Logistická spoločnosť by mala mať pomerne rozsiahlu cestovnú mapu, ktorá bude zahŕňať nielen vaše existujúce, ale aj potenciálne potreby.
Dávajte pozor na to, ako dlho je spoločnosť prepravca na trhu. Čím dlhšie funguje spoločnosť, tým lepšie sa zameriava na trh nákladnej dopravy a má viac spojení. To umožňuje dopravcovi rýchlo konať v prípade nepredvídaných situácií alebo v iných prípadoch.
Treba dávať dôveru len spoľahlivým organizáciám, najmä dodávkam tovaru podliehajúceho skaze. V tomto prípade je dôležitá optimálna voľba trasy.
Starostlivo skúmajte rozsah služieb, ktoré spoločnosť poskytuje na prepravu tovaru. Môže ísť o pomoc pri nakladaní a vykladaní, poskytovanie zákazníkom montážne a trakčné mechanizmy a ďalšie zariadenia. Prítomnosť ďalších služieb hovorí v prospech dopravcu. Preskúmajte informácie o poistení nákladov, ako aj bezpečnostné opatrenia prepravy.

  • Ako si vybrať dopravcu v roku 2019