Čo je vytáčanie pomocou studeného telefónu?
Anonim

Vytváranie telefónnych čísiel pomocou studenej telefóny je jednou z moderných a efektívnych technológií predaja. Keď používate túto technológiu, manažér alebo iný špecialista hovorí s neznámymi, nepripravenými potenciálnymi zákazníkmi bez predchádzajúcej dohody o hovore.

Medzi modernými predajnými technológiami zaujímajú studené telefónne hovory osobitné miesto, pretože práve ich účinnosť dokazuje profesionalitu konkrétneho manažéra, iného obchodného špecialistu. Tento spôsob predaja produktu alebo služby je telefonátom na nepripravených zákazníkov (občanov alebo organizácie), počas ktorých manažér opisuje svoj produkt a dohodne sa na stretnutí s podrobnejším zoznámením sa s ním. Potenciálny kupujúci pravdepodobne nie je ochotný nakupovať navrhovaný produkt a vo väčšine prípadov nechce hovoriť o tom, či ho kúpil, alebo či sa vôbec rozhodol.

Základné pravidlá pre studenú voľbu


Podľa štatistík je účinnosť studenej voľby od troch do desiatich percent. Práve tento podiel klientov, ktorí konečne súhlasia so schôdzou o podrobnejšom zoznámení sa s produktom alebo službou. Táto technika je však hlavným nástrojom rozvoja podnikania, pretože umožňuje prekonať konkurentov neustálym rozširovaním zákazníckej alebo zákazníckej základne.
Na zabezpečenie efektívneho studeného volania je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá:
1) uskutočniť telefonický rozhovor v striktne definovanom vzore, ktorý sa zvyčajne skladá z vopred pripravených fráz vyslovených v logickej sekvencii;
2) odpovedať na možné otázky a námietky potenciálneho klienta pomocou vopred pripravených šablón, ktoré preukázali svoju účinnosť;
3) hovoriť len s tými ľuďmi, ktorí môžu prijímať rozhodnutia o kúpe výrobku alebo objednaní služby (dôležité pre rokovania so zástupcami spoločností, v ktorých sekretárka alebo kancelária často odpovie na prvú výzvu).

Aká je postupnosť studeného hovoru?


Všeobecná štruktúra telefonického hovoru z chladnej oblasti pozostáva zo zachytenia pozornosti, prezentácie, stanovenia účelu rozhovoru, posilnenia príkladov a zriadenia stretnutia. V počiatočnom štádiu sa manažér obráti na potenciálneho klienta, po ktorom sa sám prezentuje, volá spoločnosť pomocou reklamných prvkov. Následne je objasnený účel výzvy (oboznámenie sa s produktom, službou), ktorý je podporený pozitívnymi príkladmi. V záverečnej fáze musí špecialista na predaj stanoviť konkrétny čas a miesto stretnutia.

  • Účinná studená voľba v roku 2019