Aký čas sa považuje za prácu
Anonim

Definícia pracovného času je uvedená v texte zákonníka práce Ruskej federácie. V uvedenom regulačnom zákone sa tiež vymedzujú osobitosti právnej úpravy pracovného času, poradie rozloženia pracovného času v určitom časovom období zamestnávateľom.

inštrukcia

1

V súlade so súčasnou pracovnou legislatívou sa za pracovníka považuje doba, počas ktorej zamestnanec organizácie musí plniť svoje povinnosti v súlade s podmienkami pracovnej zmluvy, vnútornými pracovnými predpismi prijatými v spoločnosti. Pracovný čas okrem toho zahŕňa množstvo ďalších období, v ktorých zamestnanec skutočne nevykonáva povinnosti.

2

Niektoré intervaly sa prirovnávajú k pracovnému času, počas ktorého sa práca nevykonáva, ale ich funkčný účel a zvláštnosti používania umožňujú ich interpretáciu opísaným spôsobom. Tieto obdobia zahŕňajú napríklad prestávky na kŕmenie dieťaťa počas pracovnej doby; prestávky na stravovanie na pracovisku (tieto intervaly by sa nemali zamieňať s pravidelnými prestávkami na obed, ktoré sa nepovažujú za pracovný čas); Interdisciplinárny odpočinok pre pracovníkov na zmeny a niektoré ďalšie.

3

Definícia špecifických období, ktoré sa týkajú pracovného času, je základným prvkom pracovnoprávnych vzťahov, pretože práve v týchto intervaloch zamestnanec a zamestnávateľ plnia povinnosti, ktoré im boli pridelené, za disciplinárne priestupky v tomto čase môže byť zamestnanec zodpovedný. Zvyšné doby sa považujú za osobný čas zamestnanca, počas ktorého sa na ne nevzťahujú pokyny zamestnávateľa.

4

Bežná doba určeného pracovného času je stanovená zákonom, nesmie presiahnuť štyridsať hodín týždenne. Odchýlka od určeného pravidla je povolená iba v presne vymedzených prípadoch (napríklad pre pracovníkov s nepravidelným pracovným časom, ktorí sa zaoberajú nadčasovou prácou).

5

Existujú tri typy pracovného času, z ktorých každý sa vzťahuje na určité kategórie zamestnancov: normálna pracovná doba, čiastočný pracovný úväzok, skrátená pracovná doba. Spoločnosti sú preto povinné stanoviť pre určité kategórie pracovníkov (neplnoleté osoby, zdravotne postihnuté osoby a iné) čas na vykonávanie svojich pracovných povinností. Niekedy sa zamestnanec presúva z jedného druhu pracovného času do druhého kvôli určitým okolnostiam (napríklad sa na ženu kvôli tehotenstvu vytvorí práca na čiastočný úväzok).

Dobrá rada

Vo všeobecnosti platí, že obdobia, ktoré zamestnanec trávia na výlete na pracovisku a späť na prestávku na obed, nesúvisia s pracovným časom. Zamestnávateľ neplatí za tieto časové obdobia.

  • Zákonníka práce Ruskej federácie